Hướng Dẫn khai báo Chính Xác Họ và Tên hiển thị trong hệ thống!

B1: Click vào Khóa Học Của Bạn

B2: Click vào Thông tin tài khoản

B3: Khai báo chính xác Họ và Tên tại mục Tên hiển thị

B4: Click vào Lưu thay đổi